5.03.2009

நாம் கடவுள்

ஆக்கக் கடவுள்
கடவுள்
அழித்தல் கடவுள்
மனிதன்

1 comment:

ராகவன் பாண்டியன் said...

thalaivar irakkavillai thzha... uruthiyaga nambuvom