6.16.2011

காதல் யாப்புக்கள்

அளவுக்கதிகமாகும் போதுதான் அமிர்தமாகிறது
காதல்

உலகழகிப் போட்டியோடு நிறுத்திக்கொண்டு
துரோகமிழைக்காதீர்கள் - பேரழகிப்போட்டியும்
வையுங்கள் ...
என்னவள் பங்குபெறவேண்டும்

டாவின்சி உன்னைப்பார்த்திருந்தால்
கூர்ப்புக்கொள்கையே மாறியிருக்கும்
மனிதன் குரங்கிலிருந்து மட்டுமல்ல
தேவதையிலிருந்தும் பரிணமித்தான்
என்றிருப்பான் ..

உன்னிடம் சொல்லாவிட்டால் என்ன
உன்னையே சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறது
என் காதல்

நீ தாஜ்மகால் பக்கம்
போனால்
சாஜகான் எழுந்து வந்து
இன்னும் பல
தாஜ்மஹால் கட்ட
ஆசைப்படுவான் ..

நான் உனைப்பார்ப்பதற்காய்
காத்திருப்பேன்
நீ என்னைப் பார்க்காதவள்
போல் கடந்துபோவாய்
நீ
என்னைப் பார்க்காவிட்டாலும்
நான் காத்துக்கொண்டிருப்பதை
உனக்குத் தெரியப்படுத்துவதுதான்
என் காதல்

ஏன் என் பின்னாலே
வருகிறாய் என்றாய்
சாவதற்காக என்றேன்
எப்படி என்றாய்
நான் உன்னிடம்
வழமை போல் காதலைச்
சொல்வேன்
நீ இல்லை என்பாய் ....
அதைவிட இலகுவான
வழி எனக்கில்லை
என்றேன்
நீ ஏதும்
சொல்லாமலேயே
போய்விடாய்
மீண்டும் என்னை
கொன்றுவிட்டு ....