5.24.2009

காதலிக்கும் போது!

காதலிக்கும் போதே
கற்பழிந்து போகிறது
மனசு
ஆணாக இருந்தாலும்...
பெண்ணாக இருந்தாலும்...

காதலிக்கும் போதுதான்
ஆண்கள் அழகாகிறார்கள்
அதற்கு முன்பே
அழகாகிவிடுகிறார்கள்
பெண்கள்....

1 comment:

சேரல் said...

//காதலிக்கும் போதுதான்
ஆண்கள் அழகாகிறார்கள்
அதற்கு முன்பே
அழகாகிவிடுகிறார்கள்
பெண்கள்....
//
ரசித்தேன்

-ப்ரியமுடன்
சேரல்