5.05.2009

ஒரு அழகான பொண்னும் நிறைய பையன்களும்

கர்ப்பிணித்தாய்
அங்கவீனர்
மதகுருமார்
இவர்களுக்கு
ஒதுக்கியது
போக...

மிச்சம்
இருக்கும்
எல்லா
ஆசனத்தையும்
உனக்கு
ஒதுக்கித்தருகிறார்கள்

நீ
பஸ்சில்
ஏறும்
போது...

No comments: